De 6 leerervaring-pijlers

Iedere Met Shamal-leerervaring is krachtig door deze 6 pijlers.

1: Interactief

Met Shamal werkt interactief. Soms meer, soms minder, afhankelijk van de behoefte en het doel. Bij een minimaal interactieve sessie, zoals scènes op maat, stimuleert Met Shamal deelnemers om te reflecteren op wat ze zien. In een maximaal interactieve sessie gaan deelnemers zelf aan de slag en voeren met elkaar opdrachten uit, bijvoorbeeld in een game.

2: Net echt

Ervarend leren is waarheidsgetrouw. Het brengt deelnemers in contact met hun eigen (re)actiepatronen en de ‘rol’ die ze aannemen in een groep. Tijdens het oefenen in een veilige omgeving ontdekt iemand direct hoe hij overkomt. Dat kan confronterend zijn, maar is tegelijkertijd transparant. In plaats van over theorie of een hypothetische situatie te praten, ervaren deelnemers aan den lijve welk gedrag wel en niet werkt in het hier en nu.

3: Reflecterend toewerken naar een succeservaring

Een belangrijk onderdeel is reflectie. Dat betekent terugkijken naar wat je deed om je sterke punten en verbetermogelijkheden te ontdekken. Reflectie zorgt ervoor dat deelnemers tips meteen kunnen uitproberen. Hierdoor ontdekt iemand welk gedrag effectief is en bij hem past. Zo werken we toe naar een succeservaring. Deze succeservaring geeft moed en motivatie om dat wat je hebt geleerd in de dagelijkse praktijk toe te passen. 

4: Bewustwording eigen invloed en keuzemogelijkheden

Net als in de praktijk loopt ook bij het oefenen niet altijd alles zoals gehoopt of verwacht. Tijdens Met Shamal-ervaringen leren deelnemers dat ze invloed op het resultaat hebben door te spelen met ander gedrag. Een deelnemer verkent zijn eigen keuzemogelijkheden, of leert van collega’s door te observeren of een hulpvraag te stellen. Dit vergroot het oplossend vermogen, de onderlinge interactie en maakt teams flexibeler: essentieel op de werkvloer! 

5: Vertalen naar de werkpraktijk

Aan het einde van elke sessie formuleren deelnemers doelen en stappen waar ze in de praktijk mee aan de slag gaan. Ervarend leren stopt dus niet zodra de sessie klaar is. Verankeren van wat je hebt geleerd, is belangrijk. Een leuke dag is 1, maar uiteindelijk gaat het erom dat je in de praktijk een verschil kunt maken. Hulp nodig om het vol te houden? Met Shamal kan opdrachten meegeven die deelnemers individueel en als team op de werkvloer kunnen uitvoeren. Inclusief tips voor hoe je de doelen levend houdt. 

6: Leren met plezier

Tot slot ben je Met Shamal verzekerd van een verrassende ervaring, omdat leren wordt afgewisseld met spelelementen, humor en plezier. Hierdoor leren deelnemers niet alleen fluitend nieuwe dingen, maar neemt ook iedereen makkelijk deel aan het proces. Want wie wil er nou aan de kant blijven zitten als collega’s de grootste lol met elkaar hebben?


Welke leerervaring past het beste bij jouw team?