Gedrag- en Drijfverenanalyse

Gedrag en drijfveren hebben invloed op de samenwerking en resultaten van het team. Om objectief en zuiver inzicht in elkaars gedrag en drijfveren te krijgen, versnelt Met Shamal teamtrajecten met een Gedrag- en Drijfverenanalyse.

Verschil tussen gedrag en drijfveren
Gedrag is hoe iemands iets doet of communiceert, zowel verbaal als non-verbaal. Het is waarneembaar voor de omgeving. Drijfveren zijn een set van behoeften en beweegredenen die aanzetten tot actie. Waarom doet iemand iets wel of niet? Drijfveren zijn niet waarneembaar voor de omgeving, maar wel bepalend voor gedrag. De motivatie van een teamlid neemt toe naarmate deze drijfveren terugkomen in het werk. En omgekeerd raken mensen gedemotiveerd en gestrest als zij concessies moeten doen aan hun drijfveren.


Wat levert een Gedrag- en Drijfverenanalyse op?
De analyse helpt:

 • Om als team dezelfde taal te spreken.
 • Om oordeelloos naar (elkaars) gedrag kijken.
 • Je teamleden beter te leren kennen.

De analyse geeft:

 • Inzicht in jezelf en inzicht in je collega-teamlid.
 • Overzicht van kwaliteiten valkuilen, drijfveren en talenten van de teamleden.

…..om zo een krachtig en effectief team te vormen.

Wanneer zet je een Gedrag- en Drijfverenanalyse in?
Gedrag- en Drijfverenanalyses versnellen teamtrajecten waarbij zelfinzicht en begrip voor elkaar belangrijke uitgangspunten zijn. Dit is van belang als er in de onderlinge samenwerking en/of interactie met de omgeving nog winst te halen valt. De analyse helpt teamleden om hun krachten beter te benutten, te bundelen en effectiever samen te werken. Ook is het voor een leidinggevende interessant om te weten welke gedragsstijlen minder aanwezig, maar wel noodzakelijk zijn voor het succes van het team. Dit biedt ruimte voor teamontplooiing. Hoe kunnen teamleden zich verder ontwikkelen? Is het nodig om andere ‘krachten’ aan het team toe te voegen? Dit verhoogt niet alleen de prestaties, maar ook het werkplezier.


Teamontwikkeling combineren met een Gedrag- en Drijfverenanalyse
Een gedrag- en drijfverenrapport is op zichzelf een mooie beschrijving van een individu, maar zegt niet veel over de waarde die het individu toevoegt aan het teamresultaat. Juist de combinatie van de analyse en teamontwikkeling is effectief, doordat we in de bijeenkomsten:

 • Gedrag en drijfveren koppelen aan situaties binnen de organisatie. 
 • Gedrag en drijfveren van alle teamleden met elkaar combineren.

De bijeenkomsten leveren inzichten op, als:

 • Waarom reageren teamleden verschillend in zo’n soort situatie?
 • Wat is effectief aan welk gedrag?
 • Wat is het gewenste resultaat in deze situatie?
 • Welke kwaliteiten kunnen jullie dan het beste inzetten?

Hoe werkt een Gedrag- en Drijfverenanalyse?
Met Shamal werkt met TTI SI Gedrag en 12 Driving Forces. Dit is een instrument waarbij via vragenlijsten een persoonlijk rapport wordt opgesteld. De meting is gebaseerd op zelfperceptie en daardoor herkenbaar voor de deelnemer. Het rapport bevat neutrale taal: er is geen ‘goed’ of ‘fout’. Het beschrijft de interactie tussen de deelnemer en zijn omgeving. Iedere deelnemer ontvangt een uniek rapport op maat. Omdat zowel een hoge als een lage score op elementen iets zegt over de persoonlijkheid, worden deelnemers niet in hokjes geplaatst, maar als uniek beschouwd.

De Gedragsanalyse geeft inzicht in de manier waarop elk teamlid graag benaderd wil worden en welke voorkeuren iedere medewerker heeft als het gaat om communicatie. De Gedragsanalyse van TTI SI geeft teams een universele taal, op basis van DISC, waardoor verschillen in gedrag zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt. Het team leert de kracht van elke gedragsstijl kennen, maar iemand zal ook makkelijker herkennen wanneer en waardoor er eventuele ‘ruis op de lijn’ ontstaat. Dit inzicht leidt tot wederzijds begrip.

De 12 Driving Forces Analyse helpt om wederzijds begrip en respect te creëren. Uit dit instrument komt heel goed naar voren dat ieder individu met een ander oog naar de wereld kijkt en werkt vanuit andere normen, waarden en ideeën. Waardoor wordt iemand geprikkeld? Wat zet de ander tot actie aan? Maar ook: waar knapt hij of zij op af? Dit inzicht zorgt ervoor dat er binnen teams betere en langdurigere relaties kunnen worden opgebouwd.


Wat kan teamontwikkeling voor jouw team betekenen?