Een acteur gebruikt in zijn spel vele instrumenten, denk aan: (lichaams)taal, stem of volume.
Als trainingsacteur gebruik ik deze ook.

Ik beschik echter over meer instrumenten:

zo geef ik de deelnemer inzicht in zijn gedrag d.m.v. feedback;
kan ik meer effectief naar het leerdoel werken door de inzet van de juiste werkvorm;
werken we afhankelijk van de doelgroep met eigen of geschreven casuïstiek;
en heb ik kennis over diverse modellen, waardoor mijn inzet beter op jouw trainingsdoel aansluit.