Scènes op maat

Tijdens een scène vertolken acteurs organisatieprocessen en -gedrag om de invloed daarvan te laten zien. Scènes houden organisaties zo op een positief confronterende manier een spiegel voor en ondersteunen veranderingsprocessen.

Wanneer kies je voor scènes?
Scènes zijn een effectieve manier om:

 • Gedrag bespreekbaar te maken.
 • Verschillende geluiden, meningen en ideeën boven tafel te krijgen.
 • Onderliggende gevoelens en weerstand bloot te leggen.
 • Noodzaak en gevolgen van een verandering te laten zien.
 • Een gezamenlijk startpunt en toekomstbeeld te bepalen.


Goede gelegenheden om scènes in te zetten zijn:

 • Conferenties
 • Heidagen
 • Kick-off bijeenkomsten
 • Trainingsdagen

Hoe werken scènes?
Tijdens een scène zien deelnemers als publiek wat hun bedrijf doet en welke rol zij daarbij zelf spelen. Als ‘observator-op-afstand’ kunnen ze gemakkelijker ongecensureerd feedback geven op wat er gebeurt en welke dilemma’s en gevoelens er spelen.

Soorten scènes
Er is keuze uit verschillende scènes:

 • Openingsscène: als kick-off van een conferentie, om het thema in te luiden. Met als optie om de scène zo vorm te geven dat deelnemers worden gestimuleerd om hun mening te geven over het conferentiethema.
 • Regiescène: deze interactieve scène wordt meerdere keren stopgezet om het publiek om feedback te vragen op wat de acteurs doen. De acteurs passen daarop hun spel aan, waardoor de uitkomst van de scène verandert. 
 • Improvisatiescène: deze scènes komen ter plekke tot stand, op basis van input van het publiek. 

Wat leveren scènes op?
Scènes hebben toegevoegde waarde doordat ze:

 • Het onbespreekbare bespreekbaar maken.
 • Herkenning oproepen.
 • Deelnemers stimuleren om zich uit te spreken.
 • Een gezicht en een stem geven aan verschillende meningen binnen de organisatie.
 • Het ‘wij-gevoel’ vergroten (verbinding).
 • Luchtigheid brengen door een flinke dosis humor.

Werkwijze
Bij de intake bepaal jij als opdrachtgever samen Met Shamal het doel en de randvoorwaarden van de scène(s). Daarna interview ik medewerkers van verschillende organisatieonderdelen en met uiteenlopende functies. Dit maakt de diverse rollen en gezichtspunten duidelijk, zodat deze kunnen worden verwerkt in de scène(s). Op basis daarvan maak ik een scenario en stem dit met jou, als opdrachtgever, af. Vooraf bepalen we samen welk type scène het beste werkt, afhankelijk van het doel, de groepsgrootte en de doelgroep.


Met Shamal-ervaringsdeskundigen
Wie gingen je voor? Ervaringen van klanten die een scène op maat door Met Shamal lieten verzorgen.