Trainingsacteren

Als trainingsacteur is Met Shamal ‘levend oefenmateriaal’. Een deelnemer kan in een veilige omgeving een situatie of gesprek oefenen. Daarbij staat altijd de vraag centraal: hoe kun je met je eigen gedrag de ander positief beïnvloeden? 

Wanneer kies je voor trainingsacteren?

Wil je aan de slag met:

  • Hoe je overkomt op een ander?
  • Jouw manier van reageren in een bepaalde situatie?
  • Een muur doorbreken waar je maar tegenaan blijft lopen?
  • Een situatie eens opnieuw en anders beleven?
  • Experimenteren met verschillende communicatiestijlen?
  • Ervaren hoe je anderen in beweging krijgt door jouw eigen gedrag aan te passen?

…..dan kan het toegevoegde waarde hebben om te oefenen Met Shamal als trainingsacteur.

Ik werk als rechterhand van een trainer of coach, waarbij ik je ondersteun met spel, feedback en suggesties. Desgewenst begeleid ik ook zelfstandig een groep deelnemers in een skills lab. Of sta ik naast jou als acterende co-trainer.


Hoe werkt trainingsacteren?
Deelnemers oefenen op mij, in de rol van gesprekspartner, een situatie. We stoppen de simulatie regelmatig voor reflectie. Deelnemers krijgen zo de kans om verschillende aanpakken uit te proberen. Daardoor merkt de deelnemer welk gedrag effectief is én bij hem past. Tijdens de intake vooraf bespreek ik met jou als opdrachtgever de doelen, verschillende werkvormen en hoe wij graag samenwerken.

Wat levert trainingsacteren op?

  • Vergroten van keuzemogelijkheden in gedrag.
  • Ervaren van eigen invloed in situaties.
  • Oefenen van praktijk in een veilige omgeving.
  • Een succeservaring die motiveert om ander gedrag daadwerkelijk in de praktijk in te zetten.

Shamal als trainingsacteur
Door het stellen van een paar vragen vorm ik mij snel een realistisch beeld van het gedrag van de gesprekspartner. Ik let daarbij op motief, houding en relatie. Ook probeer ik de lichaamshouding en het stemgebruik zo dicht mogelijk te benaderen. Deelnemers geven aan wat ze willen bereiken met het oefengesprek. Daarop stem ik mijn feedback af. We bespreken wat anders kan én wat al goed ging. Complimenten over effectief gedrag motiveren om situaties aan te gaan waarin nog winst te halen valt.


Meerdere trainingsacteurs nodig?
Via Met Shamal is het makkelijk om meerdere trainingsacteurs in te schakelen. Ik ben oprichter en deelnemer van Pro-Trainingsacteurs; een collectief van zelfstandig ondernemende trainingsacteurs. Stuk voor stuk ervaren professionals die kwaliteit leveren. Bij alle leden staan het effectief ondersteunen van trainers, de positieve leerervaring van deelnemers en vakmanschap centraal.


Met Shamal-ervaringsdeskundigen
Wie gingen je voor? Ervaringen van klanten die zich lieten ondersteunen door Met Shamal als trainingsacteur.