Competentiecarrousel voor 40 leidinggevenden

Klantvraag
Greenchoice is naast de meest klantvriendelijke ook het meest duurzame energiemerk van Nederland. Om hun nieuwe bedrijfsstrategie te vertalen naar gedrag heeft Greenchoice competenties ontwikkeld voor hun leidinggevenden. Om leidinggevenden te laten ervaren hoe deze concrete gedragskenmerken in de praktijk kunnen worden ingezet organiseerde zij een kick-off. Tijdens deze kick-off diende het oefenen met gedrag centraal te staan. Partner van met Shamal, Tetske van Ossewaarde, werd als organisatieadviseur gevraagd om deze kick-off vorm te geven. Tetske vroeg Shamal om haar als trainingsacteur te ondersteunen.

De competentiecarrousel
Wat voor de ene leidinggevende een lastige competentie is, is voor de andere een eitje. Het is daarom belangrijk dat deelnemers zelf kunnen kiezen met welke competenties zij willen oefenen. Tetske bedacht daarom een competentiecarrousel. Tijdens de competentiecarrousel konden leidinggevenden kiezen met welke competenties zij wilden oefenen. Zo rouleerden zij in een leerzame en energieke route langs verschillende gesprekssituaties.

Spelend oefenen
Op de locatie waren verschillende sets ingericht, zoals een bruine kroeg, een huiskamer en een park. In iedere set zat een trainingsacteur die een medewerker in een bepaalde situatie speelde. Ter plaatse kregen de deelnemers informatie over de medewerker en het doel van het gesprek. In deze speelse en ontspannen omgeving gingen de managers van Greenchoice beurtelings het gesprek aan met deze medewerker. Korte interacties waarbij ‘doen, oefenen en proberen’ centraal stonden. Door elkaar te observeren en feedback te geven, ontstonden meerdere effectieve gedragsinterventies per competentie.

Resultaat
Aan het einde van de dag hadden alle managers concrete handvatten die bij de competenties horen. Hiermee werd de houding ten opzichte van competenties veranderd. Niet langer was een competentie een definitie in het functieprofiel, maar hebben managers daadwerkelijk de kracht van competentiegericht handelen ervaren. In plaats van een lijst met containerbegrippen hebben ze concrete gedragshandelingen die ze in gesprekken met hun medewerkers kunnen inzetten.

Het trainingsteam van links naar rechts: Peer Bink, Lia Bolte, Michiel Zeegers, Shamal Binnendijk, Urias Boerleider en Tetske van Ossewaarde.
Terug naar alle Leervaringen