Interactief webevent

Interactief webevent

Samen met Pro-Trainingsacteurs faciliteerde met Shamal een interactief webevent voor een ministerie. Het thema was integriteit.

Uitwisselen en oefenen
Middels diverse programma-onderdelen hebben we een afwisselend, interactief en energiek webevent ontworpen. Uitwisselen, mening vormen en oefenen met gedrag stonden centraal. En om medewerkers daadwerkelijk in beweging te krijgen is het belangrijk om niet te veel te zenden, maar vooral teamleden aan het woord te laten.

Afwisseling en interactie
Dat doen bijvoorbeeld door middel van het oefenen met casuïstiek, bespreken van dilemma’s of een quiz. We werken in de centrale online ruime, maar ook parallel in break-out rooms. Door deze wisselende onderdelen en groepssamenstellingen gaat iedere deelnemer daadwerkelijk aan de slag met gedrag.

Deze video geeft een mooie impressie van de ochtend:

Terug naar alle Leervaringen