Skills LAB

Het Skills LAB is een gesprekslaboratorium waarin de medewerker de kans krijgt om te experimenteren met specifieke competenties en vaardigheden. Het is een praktische vorm waarin gesprekssituaties worden uitgeprobeerd. Dat kan tijdens een Skills LAB Workshop of tijdens het Skills Lab Spreekuur bij jullie ‘inhouse’.

Hoe werkt het Skills LAB?
Van tevoren bedenkt de deelnemer met behulp van een kort intakeformulier wat deze wil leren en oefenen. Tijdens het Skills LAB staat er een oefencoach geheel tot beschikking. De deelnemer oefent een gesprek, competentie of vaardigheid op de coach in de rol van gesprekspartner. We stoppen de simulatie regelmatig voor reflectie en focussen op ‘dat wat WEL kan’. Zo ontstaat de kans om verschillende aanpakken uit te proberen. Daardoor ervaart de deelnemer welk gedrag, in welke situatie effectief is én past. Resultaat: concrete oplossingen die direct in de praktijk kunnen worden ingezet.

Workshop of Spreekuur?
Het Skills LAB kan voor groepen worden verzorgd. Het krijgt dan het karakter van een praktische workshop waarin iedereen aan de beurt komt voor het oefenen van de persoonlijke casus. De voordelen zijn dat het verbindend werkt en medewerkers ook van elkaar leren.

Het Skills Lab kan ook als ‘spreekuur’ worden georganiseerd. In een spreekkamer op jullie locatie ben ik aanwezig en medewerkers schrijven zich in voor 75 minuten 1-op-1 Skills LAB. Ik bedien 3 deelnemers (dagdeel) of 6 deelnemers (hele dag) in het oefenen van hun persoonlijke casus. Het voordeel is dat niemand meekijkt en de deelnemer daardoor geheel vertrouwelijk op coachende wijze intensiever kan oefenen.


Wat levert het Skills Lab op?

 • Vergroten van flexibiliteit in gedrag
 • Verbeteren van competenties
 • Ervaren van de eigen invloed in situaties
 • Oefenen van de praktijk in een veilige omgeving
 • Concrete oplossingen worden direct in de praktijk gebracht
 • Een succeservaring die motiveert

Wanneer kies je als bedrijf voor het Skills Lab?
Een Skills lab is een laagdrempelige, praktische en effectieve manier om de competenties (soft skills) van je medewerkers te verbeteren.

Je kiest hiervoor als je:

 • gelooft in op maat trainen dat aansluit op individuele leerdoelen;
 • 2 vliegen in 1 klap wilt slaan: verbeteren van het resultaat op de werkvloer én zelfontwikkeling van de medewerker;
 • deelnemers autonomie en keuzes wilt geven in zelfontwikkeling;
 • op een praktisch en laagdrempelige manier leren binnen de organisatie wilt stimuleren;
 • klaar bent met theoretische trainingen die weinig resultaat opleveren.

Met Shamal-ervaringsdeskundigen
Wie gingen je voor? Ervaringen van klanten die hun competenties verbeterden door het Skills LAB Met Shamal.